Z dôvodu povinnej karantény celého vzdelávacieho oddelenia IVS musíme zrušiť odborný seminár plánovaný na 12.2.2021 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce - aplikačná prax.

 

 

Po dobu povinnej karantény, zatiaľ predbežne do 22.2.2021 je obmedzená komunikácia s oddelením vzdelávania, preto Vás chceme poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. 

Hneď ako to bude možné, budú všetky dotazy a požiadavky riešené.

 

 

Oznámenie k súčasnej situácii fungovania

 

Inštitútu pre verejnú správu (IVS):

 

 

Vzhľadom na momentálnu situáciu v súlade s pandemickými opatreniami

 

budú prebiehať v prvom kvartáli 2021 všetky školenia iba ONLINE formou.

 

Momentálne prebieha plánovanie termínov, z tohto dôvodu uvádzame iba témy plánovaných

 

vzdelávacích aktivít.

 

O konkrétnych termínoch budete informovaní prostredníctvom E-mailových pozvánok.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

Činnosť strediska Inštitút pre verejnú správu je zameraná na:

  • realizáciu odbornej prípravy štátnych zamestnancov vymenovaných do štátnej služby
  • kvalifikačné kurzy
  • odborné semináre resp. výklad aktuálnych právnych predpisov pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy
  • poradenskú, metodickú a informačnú činnosť v oblasti vzdelávania vo verejnej správe

Stredisko Inštitút pre verejnú správu poskytuje svoje služby aj neštátnym organizáciám a súkromným spoločnostiam - vyžiadajte si našu ponuku.
 

Stredisko Inštitút pre verejnú správu poskytuje pre účastníkov vzdelávacích podujatí komplexné služby s ubytovaním v dvoj a trojlôžkových izbách a celodenným stravovaním. Zabezpečuje tiež vzdelávacie aktivity na objednávku, vrátane komplexných služieb. Podrobnejšie informácie o činnosti a o poskytovaných službách sa dozviete na podstránke Vzdelávanie a Služby.

OZNÁMENIE

    Dňom 1. januára 2013 prestáva byť Inštitút samostatným právnym subjektom a včleňuje sa ako stredisko pod príspevkovú organizáciu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany - www.cuz.sk

IČO: 42137004
DIČ: 2022739697
IČ DPH: SK2022739697

Korešpondenčná adresa: Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava

 

 

counter