Vzdelávanie

 

CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu si vyhradzuje právo na zmenu termínu, resp. zrušenie vzdelávacej aktivity z organizačných dôvodov. Na každé podujatie bude zaslaná pozvánka. Kontrakt s MV SR znamená, že vzdelávanie je pre  zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR bez poplatku. Ostatní záujemcovia si hradia účastnícky poplatok uvedený pri každej aktivite.


Na vzdelávacie aktivity sa prihlasuje


len na základe pozvánky,


ktorú zasielame ca. 2 týždne pred termínom VA